Midi's bewerken met de Song Creator (3)

Leerzame topics mbt Yamaha keyboards

Moderator: Ernie

Gebruikersavatar
BartSr
Berichten: 689
Lid geworden op: 10 aug 2008, 17:08
Welk instrument bespeel je ?: geen
Locatie: Hardenberg
Contacteer:

Midi's bewerken met de Song Creator (3)

Ongelezen bericht door BartSr » 07 jul 2012, 23:43

In de vorige aflevering van deze serie gaf ik aan hoe je kleine schoonheidsfoutjes in de opname van je spel kunt corrigeren.
Hier nog een voorbeeld.
De volgende opname begon met een opmaat van drie noten; de daaropvolgende eerste noot van een maat zou tegelijk met de begeleiding moeten beginnen. Maar ik was te vroeg met de melodie, waardoor het nogal rommelig klinkt. Dus ging ik naar Song Creator, zocht de betreffende noot op en zette die aan het begin van de maat.
In deze opname hoor je eerst de oorspronkelijke opname en daarna de gecorrigeerde opname. En als je aflevering 2 goed hebt gelezen hoef ik je niet meer te vertellen hoe ik dat deed.

[list]Let op!
In alle functies van de Song Creator vind je een knop SAVE . Maar je kunt ook de bereikte resultaten vastleggen nadat je de SONG CREATOR hebt verlaten en de SAVE uitvoert door op knop A te drukken.
Dan kom je direct op de plaats waar de vorige versie stond ( op je HD of op je usb-stick ). Dat is namelijk niet zo als je de SAVE in SONG CREATOR uitvoert. Dan kom je in het USER gebied en moet je de plaats van de oorspronkelijke versie weer opzoeken
[/list]

Delen verwijderen
Song Creator is een aardig programma. Maar het zou, als er enkele kleine aanpassingen in zouden worden aangebracht, veel aan kracht winnen.
Voorstellen daartoe heb ik aan Jeroen Jacobs van Yamaha gestuurd. Hij reageerde als volgt:” Ik zal uw suggesties naar het Duits vertalen en dit aan de product-specialisten alhier doorgeven. De eigenlijke ontwikkelaars van de Tyros zitten in Japan en gedeeltelijk (wat de klank-programmering / optimering betreft) in London.”.
Dus nu maar hopen op nieuwe releases van de software voor de Tyros-lijn waarin deze verbeteringen zijn aangebracht.

Het belangrijkste in mijn voorstel betreft een aanpassing in de wijze waarop de sporen 1-16 kunnen worden ge-edit (cut-copy-paste-insert-delete) . Nu moet dat spoor voor spoor. Mijn voorstel is een parameter die met een knop aan of uit kan worden gezet, en waarmee je kiest: of voor één spoor, of voor alle sporen.
Om dat duidelijker te maken even terug naar de opname van Kortjakje. Die begint met vier tikken, waarna de melodie begint. En stel je wilt dat begin verwijderen.
De eerste stap is: vaststellen welke sporen in die eerste maat actief zijn. Dat doe je door met de knop CHANNEL ON/OFF een balk onder aan het scherm te activeren waarin alle zestien sporen (CHANNELS) worden getoond. Zie je die niet, druk dan nog een keer op die knop zodat je het gewenste tabblad SONG met die 16 “lampjes” ziet.
Speel nu Kortjakje af. Je ziet nu dat de intro die moet worden verwijderd op CHANNEL 10 staat, want alleen van 10 licht het lampje dan op.
Maat 1 van Channel 10 moet dus worden verwijderd.
Vervolgens start je SONG CREATOR op. Dan ga je naar het tabblad 1-16 en druk je net zo vaak op de CH-knop (rechts bovenaan op het scherm; aan het begin staat die op CH 1) totdat je op CH 10 staat.
Druk op FILTER en daar aangekomen, op NOTE . Dan ga je terug met EXIT
Nu zie je alleen de noten. Gebruik de opwaartse pijl (links van het scherm) om op de eerste regel van BAR 001 te komen.
Houdt nu de knop [MULTI SELECT] (rechts op het scherm) ingedrukt terwijl de met de neerwaartse pijl alle regels van BAR 001 ( de eerste maat) markeert .
Laat dan beide toetsen los. (Onthoud dit “markeren” want dat gaan we verderop nog eens doen)

Als het goed is gegaan zie je nu dit:

[center]Afbeelding[/center]
Druk nu op de knop DELETE (onderaan het scherm), waardoor de regels verdwijnen.
Als je nu (met EXIT) de Song Creator verlaat en de midi afspeelt, zul je zien dat er geen eerste maat wordt afgespeeld. Zou je ditzelfde doen met bijvoorbeeld maat 6 en 7 dan hoor je echter twee maten stilte.
Dat is ook wel op te lossen, maar dan wordt het al weer moeilijker. Dat gaat als volgt:
• eerst DELETE je de maten 6 en 7,
• daarna markeer je vanaf maat 8 tot het eind en drukt op de knop [CUT] (uitnemen)
• vervolgens zet je de tellers BAR-BEAT-CLOCK op 006-1-0000
• en drukt op de knop [PASTE]

En dat dan wel voor achtereenvolgens alle sporen die meedoen in de maten 6 en 7!
Je zult nu begrijpen waarom ik Yamaha een uitbreiding voorstel waarmee je in één actie alles kunt behandelen met de edit-functies.De CTRL-functies
Met de functie CTRL kan op allerlei manieren de klank van een voice worden afgeregeld. Theoretisch kunnen er 127 Ctrl- functies zijn, maar lang nietallemaal zijn ze benoemd.
Van de CTRL- functies behandel ik hier alleen de voor ons belangrijksten die bijna allemaal op het volgende plaatje worden getoond:

[center]Afbeelding[/center]

Volume
Als eerste de functie 7 waarmee het volume van de voice wordt geregeld. Je ziet op de eerste regel de naam CTRL, het nummer (7) en het gewenste volume (127). Vind je dat het volume van en voice te groot is, dan kun je deze waarde verlagen.

Panpot
Als tweede de functie 10, Panpot. Je ziet een voorbeeld op de tweede regel. Met Panpot bepaal je uit welke hoek het geluid komt. 0 is uiterst links. 65 is ongeveer midden voor en 127 is uiterst links.
Er zijn twee denkbare toepassingen.
De eerste is die waarbij de voice, die uit een channel komt, verandert van richting.
Twee voorbeelden
In de intro van dit lied -gezongen door Johan- laat ik de tik afwisselend links en rechts horen, zo de suggestie wekkend van de slinger van een klok:

[center]In de koele schaduw[/center]
Hieronder zie je welke panpot-commando's dat vereist:

[center]Afbeelding[/center]

Veel spectaculairder wordt panpot in deze schitterende opname gebruikt

De tweede toepassing is die waarbij met panpot de suggestie van een orkestopstelling wordt gewekt, bijvoorbeeld:
De channels waarin drums en bas staan van links laten horen (panpot respectievelijk 0 en 30) gitaar en piano rechts ( 90 en 127) violen over de volle breedte, dus als er meerdere violentracks zijn de één op 40 en de andere op 90 de solist op 65 of, als er bijvoorbeeld twee zijn (tweestemmig zingen) op 60 en 70

Voice
Dan is er een combinatie van twee CTRL-commando’s en een Prog-commando, samen bepalend welke voice moet klinken.
Laadt "Altijd is Kortjakje ziek" nog eens, start SONG CREATOR, tab naar 1-16, CH1, klik op FILTER, kies voor ALL ON en ga terug met EXIT.
Ga nu de opwaartse pijl helemaal naar boven. Nu zie je een groep van drie regels.
Op de eerste regel een CTRL 0 met een waarde 0,
op de tweede regel een CTRL 32 met de waarde 113 en
op de derde regel een Prog-commando met de waarde 1.
Deze drie bepalen dat Kortjakje wordt gespeeld met een voice die bekend staat onder de code 0-113-1.
Druk nu eens op de knop PIANO die rechts op je keyboard zit onder voices. Als het goed is staat diezelfde cijfercombinatie boven de voice GRAND PIANO

[list]Als je daar niets ziet staan, druk dan op de knop FUNCTION (rechts van het scherm), kies UTILITY, tab naar CONFIG 2, druk op de neerwaartse pijl en zet onderaan het scherm DISPLAY VOICE NUMBER op ON.[/list][/i]

Druk nu op EXIT totdat je weer in de SONG CREATOR bent.
Nu laat ik je zien hoe je een voice kunt veranderen.
Stel, je wilt vanaf maat 6 geen piano horen maar een accordeon.
• Markeer nu de bovengenoemde groep van drie regels en druk op COPY.
• Scroll daarna naar beneden totdat je zo dicht mogelijk bij BAR 6, BEAT 1 en CLOCK 0000 bent, Corrigeer een eventuele afwijking met de pijlen die onder respectievelijk BAR, BEAT en CLOCK staan.
• Druk nu op PASTE en je ziet de met COPY gemarkeerde regels hier verschijnen.

De accordeon die ik nu wil laten horen is de Musette Bas, met de code 0-123-22. Als je het voorgaande goed hebt gelezen, zul je nu wel weten hoe je de codes in de verkregen drie regels moet aanpassen. Zo niet, kijk dan even naar het voorbeeld hierboven (onder Ctrl funkties)

Klaar? Speel dit dan eens af met de knop PLAY/PAUSE en hoor het resultaat

Reverberation (Nagalm)
Deze voice kan nog rijker klinken als we er wat nagalm aan toevoegen. En deze opdracht gaan we zelf maken. Maar niet aan het begin van maat 6, waar de voice is benoemd, maar aan het begin van maat 10. Dan kun je bij het afspelen zelf het verschil horen tussen de maten 6-9 zonder en 10 e.v. met nagalm.
• Controleer eerste ven of het FILTER op ALL ON staat.
• Zorg dat BAR BEAT en CLOCK op 10, 01 en 0000 staan. Dat doe je op de manier als hierboven beschreven.
• Druk op de INS toets. Daardoor verschijnt er een regel op 10-01-0000 en dat is waarschijnlijk niet het Ctrl commando.
• Ga met de pijl toets (D) naar de commandopositie.
• Druk op de DATA-ENTRY toets [4] totdat er Ctrl verschijnt.
• De code voor Reverberation is 72. Ga met de pijltoets [E] naar het volgende veld in de regel, druk zeven keer op de grote DATA-ENTRY toets [4] en twee keer op de kleine DATA-ENTRY toets [5]. Nu zie je in het laatste regelveld staan Rel. Time
• De galm kan lopen van 0 (geen) tot 127 (maximaal) . Ga met de pijltoets [E] naar het volgende regelveld en breng daar de waarde op 94.

Klaar. Speel je nu Kortjakje af, dan hoor je dat de accordeon vanaf maat 10 door deze toevoeging een veel rijker geluid krijgt.

Tempo
Het tempo waarin het stuk wordt gespeeld, wordt uiteraard niet in de channels [1-16] aangegeven. Het kan immers niet zo zijn dat het ene channel een ander tempo heeft dan een ander!
Commando’s die de gehele opname betreffen, worden geplaats in het SYS/Ex. deel van de midi-registratie en hier worden deze getoond onder de tab-kop SYS/EX.
Zou tijdens de opname op een tempo-knop worden gedrukt, dan wordt het daardoor verkregen andere tempo opgeslagen en hier getoond, ongeveer net zoals dat met hiervoor beschreven commando’s gebeurt: een regel waarin BAR, BEAT en CLOCK staan, de commandobenaming (Tempo) en het Tempo zoals dat vanaf dat moment in de opname wordt aangehouden.
Met deze wetenschap kunnen we de zaak ook omdraaien en in een reeds gemaakte opname aanpassingen in het tempo aanbrengen. Ik deed dat onlangs aan het einde van deze opname [center]To make you feel my love[/center]

Het tempo wordt aan het eind stapje voor stapje vertraagd. Ik leerde dat dit ritenuto heet (afgekort tot rit.); Yamaha gebruikt daarvoor de term ritardando.
Hier zie je hoe ik dat deed: vanaf een aantal maten voor het einde voegde ik een aantal malen een Temp commando in.

[center]Afbeelding[/center]

En als je het vorige goed hebt gelezen, moet het niet moeilijk zijn om dit ook eens in een opname van jou toe te passen.

Genoeg voor nu, lijkt me.Een volgend keer nog enkele commando’s en een verhandeling over wat je met CHORDS kunt

Bart
Laatst gewijzigd door BartSr op 12 feb 2014, 16:55, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Ernie
Berichten: 13258
Lid geworden op: 31 jan 2008, 20:50
Welk instrument bespeel je ?: PSR S950
Locatie: Spijkenisse (NL)
Contacteer:

Re: Midi's bewerken met de Song Creator (3)

Ongelezen bericht door Ernie » 08 jul 2012, 11:35

Hoi Bart

Weer een prima uitleg over een en ander ... dank..!

Wat de ritenuto betreft aan het eind van een song.....
Dat kan als je een ending gebruikt ook simpel door 2x achter elkaar
op de gewenste Ending Toets te drukken.

Gr. Ernie
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd....!

Gebruikersavatar
Eric
Berichten: 6849
Lid geworden op: 13 jul 2008, 16:56
Welk instrument bespeel je ?: Tyros 5/76
Locatie: Zonovergoten Zwalm (BE),... soms toch ;-)
Contacteer:

Re: Midi's bewerken met de Song Creator (3)

Ongelezen bericht door Eric » 08 jul 2012, 16:04

Hoi Bart,

Mooie toelichting weer :ok:
Je spendeert duidelijk héél veel tijd in de "kennisvergaring".
Pràchtig om dit te delen :duim:
Misschien ontgoocheld als een nummertje maar niet slaagt,
maar beter dàt, dan helemaal niet geprobeerd te hebben...

ludo
Berichten: 76
Lid geworden op: 01 nov 2013, 07:11
Welk instrument bespeel je ?: tyros 4
Contacteer:

Re: Midi's bewerken met de Song Creator (3)

Ongelezen bericht door ludo » 09 dec 2013, 09:34

Hoi Bart
Ik ben Ludo nog maar pas lid van dit forum Knap werk moet ik zeggen.

Heb juist alles geprint.Ik was 12 jaar lid van een keyboardclub en heb hier al meer informatie
bekomen dan de vorige 12 jaar,

Fantastisch!!! Hartelijk bedankt Bart

grtn
Ludo

MUZIEK IS EEN WERELDTAAL
muziek is een wereldtaal!!!

Gebruikersavatar
BartSr
Berichten: 689
Lid geworden op: 10 aug 2008, 17:08
Welk instrument bespeel je ?: geen
Locatie: Hardenberg
Contacteer:

Re: Midi's bewerken met de Song Creator (3)

Ongelezen bericht door BartSr » 12 feb 2014, 16:59

Ik merkte dat sommige links hier ook niet meer werken doordat ze verwijzen naar mijn -inmiddels opgeheven - site. Deze links zijn nu aangepast.

Bart

Plaats reactie